Alle innlegg av Andreas-Johann Ulvestad

Midlertidig stopp av varmtvann

I forbindelse med montering av sirkulasjonspumpe vil det ikke være tilgjengelig varmtvann i Breigata 20 førstkommende mandag mellom kl 9 og 11. Dette gjøres for at det i fremtiden skal kunne være raskere tilgjengelig varmtvann i leilighetene. Ta kontakt med styret ved spørsmål.

Regelverk for markiser

Styret har fått inn søknadar om oppsetting av markiser, og har vurdert korleis dette vil ha påverknad på bygga, både estetisk og bruksmessig samt reint teknisk for byggmassa.

Styret har konkludert med at det opnast for oppsett av markiser der det er passande, men berre i tråd med eit definert regelverk (regelverk, PDF) og kun etter godkjenning frå Styret. Markiser som blir montert utan godkjenning frå Styret vil bli krevd fjerna.

Oversvømmelse i nr. 12

Etter regnværet i går kom dessverre store mengder vann inn i bodområdet under Breigata 12, samt oppgangen og dermed heissjakten til nr. 12. Heisen er derfor foreløpig ute av drift.

Vannet er nå tørket opp, men det vil nok dessverre ta noe tid før heisen er i drift igjen.  Alle som har boder i dette rommet bør undersøke skadeomfanget og eventuelt søke erstatning gjennom sin innboforsikring.

Ta kontakt med styret ved spørsmål.

Container og søppelinformasjon

Styret har bestilt søppelcontainer som snart blir satt i bakgården. Den blir værende i to uker, og vi oppfordrer alle beboere om å finne fram møbler og annet de ikke har bruk for og kaste dette. Bruk gjerne muligheten til å tømme boder.

Vi minner om at våre søppelkasser bare skal brukes til daglig husholdningsavfall. Møbler, store pappesker, elektrisk avfall og lignende skal leveres til rette steder.  Les mer om avfall under nyttig info.

Vi vurderer bytting av låser

Styret arbeider for tida med innhenting av tilbud for bytting låser på fellesdører. Dagens løsning med kode på hovedporten og porttelefon som ikke kan åpne opp hovedporten er upraktisk, og noe vi ønsker å gjøre noe med for å bedre drifta av borettslaget.

Vi vurderer ulike løsninger, men mest interessant er at vi går over fra nøkler til trådløse brikker. Dette gjør at vi kan sperre nøkler som forsvinner uten å bytte låser, og man lett kan bestille opp flere brikekr om det er behov for det.

Fortsett å lese Vi vurderer bytting av låser