Alle innlegg av Andreas-Johann Ulvestad

Oppdatering i desember

Rettssak mot Nordbygata Parkering
Rettssaken mellom Nordbygata Parkering og borettslaget er nå avslutta etter to dager i Oslo tingrett. Borettslaget har lagt fram sin sak på en ryddig måte, og vi forventer dom i løpet av to måneder. Dersom vi får dom mot oss, vil vi måtte betale leie for bodarealet vårt. Styret er varsomt positiv.

Innbygging av søppelområdet
Søppelområdet vil i løpet av de neste ukene bli innbygget. Styret håper at dette fører til mer ryddig inngangsparti for bakgården. Vi minner om at alle beboere må selv fjerne avfall som store pappesker, møbler og lignende – dette kan ikke settes igjen i søppelområdet.

Installering av dørstoppere
I løpet av de neste ukene blir det installert dørstoppere på alle rekkehusene. Målet med dørstopperene er å hindre skader på dørene som følge av at dørene blåser opp.

Husk lufting av radiatorer
Det blir stadig kaldere ute, og vi minner om at det er viktig å lufte radiatorer for å unngå luft i radiatorer.  Merk at du ikke trenger «radiatornøkkel» i våre radiatorer – bare en vanlig flat skrutrekker. Video

Nye postkasseskilt (Nyhetsbrev november 2014)

Alle får nye postkasseskilt

Styret har fått tilbakemelding frå Posten og andre om at det er vanskeleg å finne rett postkasse. Vi har difor inngått avtale med eit selskap om trykking av skilt til alle, slik at alt ser likt ut. Sjå nyhendebrevet som er lagt i postkassa di for kva som kjem til å stå på ditt. Frist for å varsle om feil/endring er tysdag 18. november.

Forbod mot eigenproduserte skilt

Frå og med når nye skilt blir satt opp på postkassene, vil vaktmeister få beskjed om å fjerne alle eigenproduserte skilt. Du vil kunne bestille nye skilt frå vår leverandør (til godt rabatterte prisar), som og sørgjer for å følge vår mal.

Skilting av bolig, dører og området

Alle hus og leigenheiter vil bli merka med eigne skilt som indikerer andelsnummer og leigenheitsnummer (t.d. H0204). Dette gjer det enklare å finne fram. Det er og bestilt ny skilting for at folk skal finne fram til rett hus.

Dette er ein kortversjon av nyhendebrevet alle har fått i postkassa si 9. november 2014. Les heile nyhendebrevet (PDF-versjon).

Nytt søppelområde, Stopp Tagging og dyrelufting

Styret arbeider aktivt med å legge til rette for at alle skal ha eit fint friområde. Vi har difor vurdert ulike løysninger, og kome fram til endringer vi trur vil hjelpe godt på.

Søppelområdet blir bygd inn

I dag har vi mange søppeldunkar som fort blir fulle. Det er og eit problem at folk set att møblar, småelektrisk og andre ting som skal fjernast sjølv. Søppelkassene er berre til for vanleg hushaldningsavfall, ikkje innpakking etter TVar, innpakking eller delar av møblar osv.

Vi har difor bestilt innbygging av søppelområdet. Dette vil vere ein heildekkande vegg frå bakkeplan heilt opp. Det vil vere luker til papiravfall og søppelposer. Styret håper at innbygginga er gjort i løpet av få månadar.

Avtale med Stopp Tagging

Burettslaget skal inngå avtale med Stopp Tagging for veggar som vender ut mot gata. Dette betyr at Oslo kommune innan 48 timer etter at vi har meldt ifrå om tagging skal fjerne tagginga.

Lufting av dyr i bakgården

Styret minner om at alle hundar skal vere i band så lenge dei er i bakgarden. All avføring frå hundar må plukkast opp med ein gong, og kastast i søppelkassene som er utplassert. Det er og ynskjeleg at lufting og trening av hund skjer utanfor burettslaget – til dømes i ein park. Det minnast om at alle som skal ha dyr i burettslaget må søkje Styret om godkjenning på førehand.

Midlertidig stopp av varmtvann

I forbindelse med montering av sirkulasjonspumpe vil det ikke være tilgjengelig varmtvann i Breigata 20 førstkommende mandag mellom kl 9 og 11. Dette gjøres for at det i fremtiden skal kunne være raskere tilgjengelig varmtvann i leilighetene. Ta kontakt med styret ved spørsmål.

Regelverk for markiser

Styret har fått inn søknadar om oppsetting av markiser, og har vurdert korleis dette vil ha påverknad på bygga, både estetisk og bruksmessig samt reint teknisk for byggmassa.

Styret har konkludert med at det opnast for oppsett av markiser der det er passande, men berre i tråd med eit definert regelverk (regelverk, PDF) og kun etter godkjenning frå Styret. Markiser som blir montert utan godkjenning frå Styret vil bli krevd fjerna.

Oversvømmelse i nr. 12

Etter regnværet i går kom dessverre store mengder vann inn i bodområdet under Breigata 12, samt oppgangen og dermed heissjakten til nr. 12. Heisen er derfor foreløpig ute av drift.

Vannet er nå tørket opp, men det vil nok dessverre ta noe tid før heisen er i drift igjen.  Alle som har boder i dette rommet bør undersøke skadeomfanget og eventuelt søke erstatning gjennom sin innboforsikring.

Ta kontakt med styret ved spørsmål.

Container og søppelinformasjon

Styret har bestilt søppelcontainer som snart blir satt i bakgården. Den blir værende i to uker, og vi oppfordrer alle beboere om å finne fram møbler og annet de ikke har bruk for og kaste dette. Bruk gjerne muligheten til å tømme boder.

Vi minner om at våre søppelkasser bare skal brukes til daglig husholdningsavfall. Møbler, store pappesker, elektrisk avfall og lignende skal leveres til rette steder.  Les mer om avfall under nyttig info.